Her-Inneren

Welkom op dit blognestje der Herinnering. Het is de bedoeling dat ik hier dingen post die ons allemaal kunnen helpen ons thuis en onze oorspronkelijke families te her-inneren en het scheppen van jullie eigen hemel op aarde gemakkelijker maken. We leven in een hele mooie tijd! Veel liefs, Hans van Beenen (lichtwerker).

Monday, January 26, 2009

2012

Diegenen die het jaar 2012 hebben geïnterpreteerd als het begin van het einde van duisternis – om het maar niet te hebben over het einde van de wereld! – hebben het belang van dat jaar verkeerd geïnterpreteerd. Eenvoudig gezegd luidt 2012 voor de Aarde het begin in van de Gouden Tijd, en tussen nu en dan is een tijd van overgang van leven zoals jullie dat hebben gekend naar leven dat geheel in harmonie is met alles in de Natuur.Alles in het universum is energie dat trilt op de ene of andere frequentie, en toen de Aarde nog gezond was, in tijden die jullie kennen maar niet meer herinneren, waren al haar levensvormen in harmonie. Toen zij bijna dood was meer dan zes decennia geleden, was er helemaal geen harmonie, geen balans in de Natuur – er was nauwelijks voldoende licht om welke vorm van leven ook te voeden, inclusief het leven van de Aarde zelf. Wat er nu plaatsvindt, met de hulp van stabiliserende krachten, is de transformatie van jullie wereld – Aarde’s verjonging en terugkeer naar evenwicht – wat in 2012 zal zijn voltooid.Maar dat jaar is niet meer de “absolute tijd” die het eens was in voorspellingen, en jullie kalender kan niet precies aangeven wanneer de grote overgangsveranderingen voltooid zullen zijn omdat lineaire tijd aan het verdwijnen is. Wat jullie ervaren als tijd die sneller en sneller gaat, is het gevolg van de hogere energieniveaus waarop jullie nu leven, waar alles aan het versnellen is omdat de Aarde het continuüm binnen gaat – of, nauwkeuriger, omdat jullie bewustzijn de realiteit van tijdloosheid bevat, de realiteit van eeuwigheid en oneindigheid. Des te sneller of intenser het licht de Aarde doordingt, des te sneller jullie “tijd” voorbij gaat naarmate de Aarde nog hoger gaat naar trillingen van de vierde dichtheid. Dus net zoals nu een week van jullie kalender voorbij gaat in minder dan de helft van de tijd van een kalenderweek van zo’n twaalf jaar geleden, zal 2012 in toenemende mate sneller komen dan jullie huidige kalender kan aangeven.Nu dan, waarom is dat jaar historisch van belang in universeel opzicht? Het heeft te maken met hemelse omloopcycli en hun invloed op jullie planeet alsook levenspatronen in alle helderheid ontworpen door hoog ontwikkelde wezens die de Hoger Universele MENS ontwierpen met eigenschappen van spiritualiteit en intelligentie die de huidige Aardse bevolking ver overstijgen. Gelegenheden om terug te keren naar hogere dichtheden werden geboden in eerdere cycli en gemist, en deze keer, wanneer de energetische afstemming opnieuw optimaal is, bieden hoogontwikkelde beschavingen hulp opdat de terugkeer van de Aarde naar haar oorspronkelijke trillingsniveau is verzekerd. Wat zich op Aarde afspeelt beïnvloedt het universum, dus het is uiterst belangrijk voor die hoogontwikkelde beschavingen dat de duistere tijden op jullie thuisplaneet worden verzoend met het licht en dat jullie bewust jullie rechtmatige plaats innemen tussen jullie universele familie.Onderweg zullen er grote veranderingen zijn, veranderingen die jullie je niet kunnen voorstellen, die het leven zoals jullie dat hebben gekend zullen transformeren naar leven in totale harmonie met de hele Natuur wereldwijd wat zich dus naar het universum toe zal uitspreiden. De prachtige wereld aan jullie horizon zal weinig gemeen hebben met jullie huidige systemen – dat is precies de reden WAAROM jullie jullie nieuwe wereld creëren! De godinenergieën die nu al zichtbaar zijn zullen jullie als individuen en als een beschaving blijven zegenen. De negativiteit die de wortel is van angst, hebzucht, oneer en geweld zullen in de Gouden Tijd niet bestaan, en alle trillingen op Aarde zullen die van LIEFDE zijn. Liefde, wat dezelfde energie is als LICHT, alleen anders uitgedrukt, is de zuivere essentie van de Schepper, de ultieme kracht in de kosmos. Deze energie is de samenstelling van zielen en de sleutel tot het openen van harten en het verlichten van het denken, en het stroomt op Aarde overvloediger dan ooit te voren. Naarmate de duisternis verder afneemt zal liefde conflict en tirannie vervangen door vrede en samenwerking; liefde zal een einde maken aan de onbeduidende superioriteit van één groep over een andere; liefde zal diegenen verlichten die anderen zien als bezit en als onbelangrijk en diegenen verheffen die onderworpen zijn geweest aan leven in die omstandigheden. Kort gezegd is LIEFDE de kracht die jullie wereld aan het transformeren is.Ofschoon grote bolwerken van duisternis niet plotseling zullen verdwijnen, zal de overgang zijn als bliksem in vergelijking met de lange tijden waarin geweld, onrechtvaardigheid, misbruik en misleiding de overhand hadden. Als jullie gelijktijdig de tred konden zien van de vele voorbije eeuwen, toen lichtflitsen slechts periodiek door de overheersende duisternis braken, en de toename van lichtintensiteit in de afgelopen decennia, zouden jullie je verbazen over de snelheid van de veranderingen.De progressieve veranderingen konden en kunnen niet zonder de hulp van buitenaardsen. Zij zijn voor jullie bijna allemaal onbekend behalve wanneer we over hen spreken en in sommige gevallen worden hun eigen berichten doorgegeven, maar enkele van de sterkste en meest ervaren lichtstrijders in dit universum zijn in jullie midden en werken achter de schermen om de essentiële veranderingen te leiden opdat zoveel mogelijk bewoners van de Aarde haar zullen begeleiden naar de hogere niveaus. Zo geliefd en van universeel belang is jullie planeet en zo geliefd en belangrijk zijn JULLIE! Overeenkomstig de universele wet is jullie hartsverlangen voor het welzijn van de Aarde jullie uitnodiging, jullie vraag aan die beschavingen om te helpen, maar jullie vraag hoe de enorme schade te helen die de mensheid heeft veroorzaakt geeft hen ook goddelijke toestemming om te helpen. Maar jullie hebben het voor het zeggen, want het is jullie thuis en jullie verkozen om daar te zijn met name om deel te nemen aan dit proces. Daarom zijn miljoenen geïnspireerd om actief betrokken te zijn of om wereldwijd inspanningen te steunen om geweld en vernietiging van het milieu te stoppen.De eerste hervormingen vinden plaats in regeringen. Velen onder de bevolking die zich niet bewust zijn van het transformatieproces dat aan de gang is zien het regeringsbeleid leiden tot de rand van planetaire vernietiging, en zelfs onder lichtwerkers is er bezorgdheid over wat er zal gebeuren in deze kritieke wereldarena. Niet alleen is het voor jullie moeilijk om je systemen voor te stellen die drastisch anders zijn dan wat jullie gewend zijn, door de omvang van de hervormingen die nodig zijn is het realistisch om verwarring en onrust te verwachten. Weet dat betrouwbare zielen met spirituele integriteit en expertise op het gebied van regeren klaar staan om snel het roer over te nemen en orde te scheppen wanneer corrupte, tirannieke regeringsleiders ten val worden gebracht. Veel verschuivingen in de regering van de Verenigde Staten zal haar betrokkenheid bij oorlogen en interne en internationale conflicten beëindigen, en de val van andere egoïstische staatshoofden zal een einde maken aan burgeroorlogen, genocide en langdurige conflicten. Veel wijze en capabele leiders in vroegere Aardse levens verkozen om terug te keren naar de planeet om hun werk voor deze unieke tijd te voltooien, en anderen zijn leden van jullie “ruimte-familie” – velen zijn jullie voorouders – die verkozen te helpen gedurende deze overgangsperiode. In geen geval zijn zij er om “het gezag over te nemen”; zij kwamen als reactie op jullie gedachten, gevoelens en jullie inspanning voor vrede, rechtvaardigheid en stabiliteit in jullie wereld. De op handen zijnde transformatie is jullie verlangen en visie op zielsniveau – als dit niet zo zou zijn, zou de transformatie niet kunnen plaatsvinden. Verder vooruit kijkend zijn er gedurende de laatste decennia enkele zielen geïncarneerd met hoogontwikkelde spirituele helderheid en oude wijsheid die hen natuurlijkerwijze in leidersposities zal plaatsen.Omdat geld niet alleen de basis is voor commercie maar nog meer voor het concentreren van macht, is de noodzaak voor economische hervormingen wereldwijd even cruciaal als veranderingen in nationaal leiderschap. De economie zoals die wordt gepresenteerd is meer mythe dan realiteit. Slechts een handvol mensen weet hoe zwak en corrupt de wereldwijde economie is en dat internationale handel en beurzen worden gemanipuleerd door de Illuminati, een groep mensen die naar het duistere neigen en die hun strakke wereldwijde heerschappij van generatie op generatie hebben overgedragen. Zij hebben grote rijkdommen vergaard door die controle alsook door leningen te verstrekken tegen enorme woekerrente en door het vermeerderen van gigantische geldsommen uit hun illegale drugsindustrie. En zij gebruiken dat geld om regeringen te kopen, om landen failliet te laten gaan en hun natuurlijke bronnen te exploiteren, om miljarden zielen nog onder het bestaansminimum te houden, en om beide zijden te financieren in oorlogen die zij uitlokken en in stand houden omdat zij met oorlogen veel geld verdienen. Dit kan niet doorgaan en het zal ook niet doorgaan. De gewetenloze, onrechtvaardige verdeling van geld in jullie wereld zal ophouden. Hoewel Ik jullie geen definitieve details kan geven betreffende het overgangsproces, kan Ik jullie een overzicht geven en jullie verzekeren dat de eerlijke, verstandige mensen die het proces zullen leiden, ontwrichting tot een minimum zullen beperken terwijl zij de rijkdom van de wereld eerlijk verdelen.De illegaal en immoreel vergaarde rijkdommen van de Illuminati zullen in de roulatie worden gebracht en hun exploitatie van natuurlijke bronnen wereldwijd zal ophouden. Omdat die machtsbasis het hen mogelijk maakte om regerings- en bankbeleid te bepalen en grote corporaties te bezitten, zullen die corrupte machten ook verdwijnen. De enorme schulden van de armste landen werden veroorzaakt door hun staat van wanhoop, vaak teweeg gebracht door Illuminatie-acties en -invloeden; maar de leningen gingen naar de tirannen van die landen en niet naar de inwoners, dus die leningen zullen worden kwijtgescholden en hulp zal direct aan de mensen worden geboden. Veel nationale grenzen zijn vastgesteld door de overwinnaars van oorlogen die het hadden gemunt op de natuurlijke bronnen, en dat bracht armoede teweeg waar voordien rijkdom was. Wanneer de LIEFDE in zielen alle conflicten zal beëindigen zullen grenzen niet langer de oorzaak zijn van twisten omdat alle mensen genoeg zullen hebben.De schatkist van de Verenigde Staten, die onterecht als de beste fiscale natie ter wereld wordt beschouwd, is al enige tijd leeg. De nationale schuld, grotendeels veroorzaakt door de bedriegerij van het door de Illuminatie beheerde Federal Reserve Systeem en diens belastingdienst, de IRS, zal hanteerbaar worden zodra dat systeem is verdwenen. De diverse valuta, met name de dollar, hebben geen basis – dagelijkse transacties waarmee miljarden dollars en andere valuta zijn gemoeid, zijn niets meer dan informatie die van de ene computer naar de andere gaat en zij overstijgen verre het geld waarmee ze worden gedekt. De “nieuwe” basis voor valuta zal een terugkeer zijn naar een oude, toen edelmetalen de standaard waren voor handel, en “ouderwetse” ruilhandel zal opnieuw een uitstekende manier zijn voor landen en gemeenschappen om zaken te doen.De basis van jullie huidige economie zal drastisch veranderen en werk zal evenzo veranderen, maar jullie grotere spirituele inzicht en gebruik van hersencapaciteit in de hogere frequenties zal een vreugdevolle overgang mogelijk maken naar samenwerking tussen landen en harmonie met de Natuur. De lichtzinnige destructie van jullie milieu door olie- en gaswinning, mijnbouw, houthakken en de daaruit voortkomende vervuiling zal ophouden en alle gifstoffen in de atmosfeer, bodem en het water zullen worden geneutraliseerd. Bossen zullen worden hersteld tot de niveaus die noodzakelijk zijn voor het evenwicht van de Natuur en het is ook heel nodig om de leefgebieden te behouden en uit te breiden waar diersoorten enorm zijn gereduceerd, net zoals de oceanen moeten worden hersteld zodat het waterleven kan floreren in plaats van verdwijnen. Er zijn plannen om die doelen te bereiken en ook om natuurgebieden vrij te houden van stroperij en om alternatieve krachtbronnen te implementeren. Technologieën die bekend zijn maar die worden onderdrukt en de meer geavanceerde technologieën die zullen worden geïntroduceerd door jullie universele broeders en zusters zullen de vervuiling neutraliseren en zorgen voor herbruikbare energie, nieuwe vervoersmiddelen, nieuwe bouwmaterialen en enorm verbeterde voedselproductiemethoden. Jullie harten zullen verrukt zijn door het verbazingwekkende tempo waarmee deze veranderingen zullen plaatsvinden!Natuurlijke bouwproducten die op grote schaal zullen worden gebruikt samen met gewassen die zullen worden geïntroduceerd zijn o.a. klei, sterke rietsoorten, stro, tropische bamboe en oppervlaktestenen, en alles zal worden gebruikt in bewuste overeenstemming met de mensheid. Hoewel er talloze niveaus zijn tussen de laagste en hoogste universele intelligentie die je kunt zien als alwetendheid, zal niets van het massabewustzijn worden buitengesloten. Persoonlijker of nog correcter is het om “niets” te vervangen door “geen ziel” want dan zie je het onderlinge verband van de totaliteit van dit universum. Hoe hoger de trillingen van een wereld, des te hoger de bewustzijnsniveaus van al het leven in die wereld, dus net zoals jullie je bewustzijn verruimen, ontwikkelen alle elementen van de Natuur in jullie wereld hun verschillende niveaus van bewustzijn.De snel groeiende voedselgewassen, bloemen, katoen en andere vezelproducerende gewassen, gewassen met medische kenmerken, bamboe en grassen, en allerlei soorten bomen zullen bereid zijn te groeien zo lang als nodig is om te voldoen aan jullie behoeften om vervolgens hun energie te transmuteren tot de vorm waarin jullie hen gebruiken. Ofschoon er veel minder hout zal worden gebruikt dan tegenwoordig omvat de heilige relatie tussen bomen en de mensheid op korte termijn hun bereidheid te worden gebruikt voor decoraties van gebouwen en meubelen, misschien nog de komende 50 jaar. Het besef van het belang en het bewustzijn van al deze natuurlijke bronnen en de dankbaarheid voor hun bereidheid om hun levens te geven voor het gebruik dat jullie van hen maken zal tot alle mensen doordringen. Jullie zullen ook het rijk van de Deva’s leren kennen en waarderen dat zo nauw is verbonden met de schoonheid en bloei van alles wat jullie als de Natuur beschouwen.De verdeling van voedsel en andere noodzakelijke dingen die beschikbaar zijn in de rijkere landen zullen op basis van gelijkheid worden gedeeld met de armere landen totdat er wereldwijde productie is. Voedsel zal niet meer bestaan uit vlees en vis maar uit gewassen omdat mensen al het dierlijke leven gaan respecteren. De veestapels zullen kleiner worden door het stoppen met fokken en natuurlijke overgang, en omdat gewassen het hoofdvoedsel worden zullen de schadelijke genetisch gemanipuleerde gewassen hun eigenschappen verliezen.Dieren in het wild zullen instinctief weten dat ze zich niet moeten overbevolken, en de vleeseters zullen zich tot het plantenrijk gaan wenden voor voedsel. De albino’s bij verschillende diersoorten hebben zowel een spirituele als een transitionele betekenis. Jullie associëren wit met vrede, en deze afwijkingen die voorkomen staan symbool voor de komende veranderingen in het dierenrijk die een einde zal maken aan de jager-prooi-voedselketen en de vredige relatie zal herstellen die eens bestond tussen alle soorten, inclusief de mensheid. De voorvallen van onwaarschijnlijke vriendschap tussen verschillende soorten en zelfs het voeden van jongen van een bepaald soort door de moeder van een ander soort zijn meer aanwijzingen voor de terugkeer van de Aarde naar haar oorspronkelijke paradijselijke zelf. Nog steeds een heel belangrijke factor hierbij is de inspiratie bij veel zielen om voor het dierenrijk op te komen en om hun door de mens veroorzaakte benarde situatie te verbeteren.De spirituele missie van de Cetaceanen om massaal naar de Aarde te komen en jullie oceanen te bevolken waar zij het licht absorberen en verankeren dat door verafgelegen beschavingen naar de Aarde wordt gestraald, zal binnenkort zijn voltooid. Deze walvis- en dolfijnzielen, die de hoogst geëvolueerde spirituele en intellectuele soort op de planeet zijn, zullen terugkeren naar hun oorspronkelijke lichtstations wanneer zij fysiek overgaan, maar zij zullen jullie planeet blijven zegenen met hun liefdevolle energie.Wat algemeen bekend staat als “wereldwijde opwarming” en “El Niño” maakt deel uit van de natuurlijke processen van de Aarde om overal weer haar oorspronkelijke, gematigde klimaat te krijgen. Terwijl zij dit doet zullen gletsjers smelten, zullen woestijnen akkers worden, zullen regenwouden floreren en zullen temperatuursverschillen merkbaar kleiner worden – uiteindelijk zal elke plek in jullie wereld aangenaam leefbaar zijn. Mensen die nu in de koudste of warmste gebieden leven zullen zich aanpassen, maar het is onvermijdelijk dat de enkele diersoorten in de poolregionen zullen verdwijnen en die soorten die aan de rand leven zullen overleven door weg te trekken; de betreffende diersoorten zullen instinctief weten dat ze zich niet meer moeten voortplanten of wanneer ze moeten wegtrekken.In tegenstelling tot huidige cijfers en voorspellingen over de bevolkingsgroei, nemen jullie aantallen af en zal het aantal geboortes blijven dalen maar niet snel. Het evenwicht van de Natuur vereist geen epidemieën meer dus ziektes en ziekteoverdracht zullen er niet meer zijn, en het huidige gebruik van giftige chemicaliën en geneesmiddelen zal stoppen. Medische zorg zal drastisch veranderen totdat er niet langer therapieën nodig zijn omdat lichamen, die een veel langer leven zullen hebben, vrij zullen zijn van elke vorm van ziekte. Nieuwe onderwijssystemen en –bronnen zullen de ware geschiedenis van het universum en de planeet tonen en ware spiritualiteit zal religies vervangen in overeenstemming met de waarheden die zullen worden geopenbaard.Dat zijn enkele van de belangrijkste veranderingen die in het verschiet liggen, en zij zullen doorwerken en elk facet van het leven op Aarde doordringen en verheffen. Het Gouden Tijdperk – de “tweede editie” van het Hof van Eden – zal de liefde, harmonie, sereniteit en schoonheid van de geest die jullie, in het besef van jullie god- en godinzelf, ZIJN.Nu zal Ik jullie wat meer vertellen over de praktische kenmerken die jullie kunnen verwachten in die prachtige wereld. Het stadsleven zal veel prettiger zijn voor de geest dan nu het geval is omdat de benedenmaatse gebouwen zullen worden afgebroken en de oude, eens mooie maar in verval geraakte gebouwen zullen worden gerestaureerd; er zullen veel kleine parken worden aangelegd, kleurrijke speeltuinen, groente- en bloementuinen, en openbare bibliotheken, concertgebouwen, musea en galerijen met kunstwerken van lokale kunstenaars; er zullen ontspannings- en recreatiecentra zijn voor iedereen; en er zullen vrij rondlopende dieren zijn, zelfs dieren die jullie nu als wild beschouwen. Ook zullen er nieuwe vervoersmiddelen zijn, en een veel eerlijker verdeling van rijkdom zal het de stadsbewoners mogelijk maken om regelmatig het platteland te bezoeken, waar “bed & breakfast” verblijven goede zaken zullen doen door tegemoet te komen aan het groeiende verlangen naar die oases van rust, weg van routinematige arbeid, en ook om naar verafgelegen plaatsen te reizen. Dan nog zullen miljoenen mensen die nu in steden leven er de voorkeur aan geven om te verhuizen naar de eenzaamheid en herstellende energie van bekende, landelijke bosgebieden. En, als een nieuwe golf van pioniers zullen sommigen van jullie gemotiveerd zijn om te vertrekken naar gebieden die nu onbewoonbaar zijn maar die dan gaan bloeien en de avonturiers zullen aantrekken. Weer andere zielen zullen ervoor kiezen om op woonboten te gaan leven op rustige zeeën.Architectuur zal alleen worden beperkt door voorstellingsvermogen en keuze, maar geen gebouw zal lelijk of gebrekkig zijn. Geodetische gewelven zullen populair zijn evenals fantasierijke bouwwerken die de lichthartigheid reflecteren die de meerderheid van de Aardse bevolking is ontzegd. Huidige en nieuwe technologieën zullen nieuwe bouwmaterialen produceren die even sterk zijn en er hetzelfde uitzien als het huidige beton, staal, harde en zachte plastics, en deze zullen samen met natuurlijke producten en hoogwaardig kunsthout wijdverbreid worden toegepast. En ook glas, dat een andere samenstelling zal krijgen, omdat jullie verlangen hechter met de natuur verbonden te zijn, zelfs als jullie binnenshuis zijn.Door gezamenlijke inspanning zal het nergens rommelig zijn. Waar jullie ook leven of reizen, jullie willen geen bedorven uitzicht door elektriciteitsmasten die nu een noodzakelijk kwaad zijn in landschappen. De masten zullen worden verwijderd en waar nodig zullen kabels onder de grond zijn. En andere energiebronnen zullen direct beschikbaar zijn, zonder de noodzaak van verbindingskabels. Hoewel telepathie een algemene vorm van communicatie wordt zal telecommunicatie net zo belangrijk zijn als nu, maar de schadelijke aspecten van draadloze methoden zoals jullie die nu toepassen zullen er dan niet zijn. De uitgestrekte aanzichten van beton zullen geleidelijk aan ook verdwijnen omdat nieuwe transportmiddelen het huidige gebruik van brandstof en snelwegen overbodig maken.Alle onrechtvaardige wetten en gedragslijnen zullen overboord worden gegooid en onderwijs zal wereldwijd de universele waarheden uitdragen. Het schrijven, drukken en verspreiden van boeken zal vlot verlopen in combinatie met computerlessen, en de zielen die zich geroepen voelen om te onderrichten zullen deze missie die ze hadden gekozen vervullen.Deze en andere geweldige levensstijlverschillen zijn de enorme veranderingen van het leven zoals jullie dat nu kennen, maar de grootste transformatie die jullie zullen ervaren vindt plaats in de mensheid, waar liefde en hoger bewustzijn HERscheppende “wonderen” zijn. Gelijkgestemde zielen op Aarde en in Nirvana zullen wederom heen en terug gaan tussen deze fysieke en spirituele werelden, reizen die algemeen waren totdat de beperkingen van de derde dichtheid deze mogelijkheid voor de mensen afsloot. Er zal de overgang zijn van de overtuiging dat jullie gescheiden individuen zijn naar het besef dat jullie onafscheidelijk zijn van alle levensvormen in dit universum, en jullie zullen elkaar omarmen en ook leden van buitenaardse beschavingen verwelkomen als de broeders en zusters die jullie allemaal zijn. Het leven zal zonder angst of conflict zijn omdat mensen van alle landen en culturen in harmonie, behulpzaam, vriendelijk, levenslustig en heerlijk opgewekt zullen zijn.Nu moet Ik jullie ook vertellen dat de overgang van nu naar die wereld gepaard zal blijven gaan met beproevingen. Iets anders beweren zou noch waar noch verstandig zijn omdat jullie verwachtingen niet zouden uitkomen, en in plaats van succesvol beproevingen doorstaan – wat jullie goed kunnen met de wijsheid en kracht van de geest, anders zouden jullie niet verkozen zijn om mee te doen – zouden jullie ontmoedigd kunnen worden aangezien de Aarde haar ascensiereis snel voortzet.Oorlogen en ander geweld, onrecht, misleiding en corruptie zullen doorgaan totdat die in beweging gezette energie is uitgespeeld. Ofschoon de donkere krachten, het grote krachtveld van negatieve gedachtevormen, dit deel van de melkweg hebben verlaten, zijn er nog steeds tentakels van die energetische invloed die uiterste pogingen doen om de meest kwetsbare zielen te beheersen en ook diegenen aan te vallen die het felste licht uitstralen. Verder versterken de hogere frequenties die nu op de planeet zijn alle menselijke karaktereigenschappen, en diegenen die naar de duisternis neigen spreiden deze verhoogde intensiteit ten toon door toenemende vijandigheid, haat, geweld en apathie jegens degenen die lijden en in grote nood verkeren. Dus, omdat niet alle negativiteit tot het verleden behoort, sporen wij jullie aan de moed niet op te geven; het betekent dat de overwinning op de duisternis zoveel dichterbij is. Wees verheugd te weten dat zijn rol bijna is uitgespeeld, want ieder van jullie die zijn/haar licht uitstraalt helpt in het bespoedigen van zijn einde.Beheersing van de geldstroom is het laatste middel dat de donkere wezens hebben en zij houden dat in hun greep zolang als zij kunnen. De rotte “hoofdwortel”, zogezegd, is los gespit en de ranken breken al af, maar totdat allen zijn uitgeschakeld zullen economische moeilijkheden veel levens beïnvloeden. Onthoud dat jullie het vermogen hebben om jullie eigen overvloed te creëren door middel van de wet der aantrekking, en het delen van je overvloed is de beste manier om nog meer overvloed in je leven te brengen.Voordat er vrede en harmonie op Aarde zal zijn zullen vele, vele zielen overgaan zoals nu, door ziekte, hongerdood, oorlogen en andere vormen van geweld, geofysische gebeurtenissen. De wereldbevolking zal hierdoor dus blijven afnemen. Hoe verdrietig deze doden ook lijken, de tegenspoed die deze zielen nu meer ervaren dan waarin zij aanvankelijk hadden toegestemd versnelt hun spirituele ontwikkeling enorm. Zij begroeten hun terugkeer naar Nirvana wetend dat wanneer zij een nieuw Aards leven kiezen, dat in de pracht en glorie zal zijn van een nieuwe wereld en in de duurzame liefde van haar bewoners.Geofysische veranderingen zullen doorgaan omdat dit het natuurlijke en noodzakelijke reinigingsproces is van de Aarde. De schaamteloze onverschilligheid jegens menselijk en dierlijk leven gedurende millennia heeft een enorme hoeveelheid negativiteit doen ophopen. Ofschoon die al enorm is verminderd door geofysische gebeurtenissen, moeten de restanten, plus wat er nieuw bijkomt vrijkomen. Het doet er niet toe of dit op natuurlijke wijze of door menselijk handelen gebeurt; het oplossen van die negativiteit is wat telt. De gevolgen van deze gebeurtenissen, die in aantal en sterkte zullen afnemen naarmate de Aarde verder ascendeert, worden zoveel mogelijk beperkt door leden van jullie kosmische familie. Hun technologie kan niet alle doden en schade voorkomen, maar het beperkt het dodental en de materiële schade door de energie die vrijkomt bij aardbevingen en vulkaanuitbarstingen over een zo groot mogelijk gebied te verspreiden, en het stuurt de zwaarste stormen naar de minder bevolkte gebieden.De recordhoge en -lage temperaturen, droogtes en overstromingen, die deel uitmaken van Aarde’s overgang naar haar oorspronkelijke gematigde klimaat wereldwijd, zullen nog enige tijd moeilijkheden veroorzaken. Geleidelijk aan zullen sommige kustgebieden onderlopen; dit is echter geen reden voor angst aangezien er beschermende en compenserende maatregelen zullen worden genomen voor bewoners in die gebieden. Wij zijn ons bewust van de speculaties dat Atlantis en Lemurië zullen verrijzen, maar dat zal niet gebeuren. Die grote landmassa’s dienden hun beschavingen gedurende die tijdperken op Aarde, maar hun terugkeer is niet nodig. Echter, sommige zielen die toen leefden zijn teruggekomen om te helpen bij de verdere verhoging van bewustzijn en spirituele vernieuwing onder de huidige bevolking.Dat religies “het woord Gods” onderrichten zal geheel blijken uit de misleiding die deze onwaarheid voortbracht, en onder de beproevingen die jullie zullen tegenkomen zijn de vele individuen die niet de waarheden zullen geloven die worden geopenbaard. Sommigen zullen strijden, overtuigd als ze zijn dat het hun goddelijke recht en plicht is om de Antichrist of de ongelovigen te verslaan door middel van bloedvergieten. Jullie zullen getuige zijn van de schok, de verwarring, de boosheid, de desillusie, en ja, ook angst – de misleiders die wraakzuchtige god hebben gemaakt hebben eeuwenlang geheerst – van mensen wier geest niet helemaal gesloten is voor de openbaringen. Ontvang hun vragen en vertrouw op je intuïtie voor het beste antwoord; die zullen er zijn wanneer je ze nodig hebt. Het is echter niet jullie verantwoordelijkheid hen ervan te overtuigen dat de basis van hun overtuigingen – misschien zelfs hun levensdoel – een leugen is. Wees verheugd, zoals ook wij dat zijn, wanneer je inspanningen lonend zijn, maar voel je alsjeblieft niet wanhopig als het niet lukt. De zielen die weerstand bieden zullen, zoals ook elders in het universum, hun evolutie voortzetten waar hun behoeften het beste worden beantwoord, en de eeuwige en oneindige liefde van de Bron zal hun pad ondersteunen.Samengevat zeggen wij tegen jullie, onze geliefde familie op Aarde: weet met heel jullie wezen dat de wereld van liefde, vrede en harmonie die jullie hebben medegeschapen nabij is. Door te beseffen dat je verkoos precies daar te zijn waar je nu bent opdat je je bijdrage zou kunnen leveren aan deze unieke tijd in het universum, zal je hart vullen met licht en van je reis een triomfantelijk avontuur maken. Myriaden lichtwezens zijn continu bij jullie en omhullen jullie met de liefde en bescherming van het Christuslicht terwijl jullie Aarde’s lang verwachtte “2012” Gouden Tijdperk inluiden.

Matthew

Bron: www.matthewbooks.com

Wednesday, January 07, 2009

Sjoerd Aardema post

Lieve mensen,
Hans heeft mij al waarschijnlijk maanden geleden gevraagd eens wat voor zijn blog te schrijven. Daar stemde ik meteen op toe natuurlijk maar toen kwam de vraag 'wat dan?'.
Ik heb al zolang niets meer geschreven of mijn gedachten geuit op papier. Ook moet het natuurlijk wel meteen iets degelijks zijn.
Nou ik ben gaan speuren en zoeken in mijn hart, mijn hoofd, mijn leven en dat van vrienden, kennissen en familie naar de rode draad. De rode draad die door al onze levens geworven is zonder dat we er zelf misschien zo over na gedacht hebben of vandaag de dag over denken.
De laatste jaren zijn er veel heilige huisjes eindelijk naar beneden gehaald en langzaam aan komen we weer in een waardige balans met wat echt onze overleveringen zijn. Boeken over de graal, de Davinci Code, de Bijbel Code. Boeken en films over ons bewustzijn. Boeken over de achterwege gelaten evangelien. Boeken over de zo geheten eindtijd en 2012, boeken over vernieuwde inzichten en bewezen wetenschappelijke ontdekkingen over onze spirituele natuur. Zo veel informatie door middel van films, documentaires, boeken, webforums, blogs, de verspreiding er van is niet meer te stoppen en ze zijn over de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond gesprongen. En paddenstoelen komen vaak alleen voor als het hout waar ze op groeien of de grond waarin ze staan (het oude) genoeg vergaan of verrot is geraakt over de jaren. Ik denk dat dat het geval is. In het hedendaagse nieuws zul je niets horen van de laatste baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen die te doen hebben met ons. De implicaties van ons bewustzijn op de wereld om ons heen, de wetenschappelijke ontdekking betreffende ons energetisch lichaam, ons hart, ons brein en onze mooie planeet, moeder aarde en er is wat ontsluierd, onthuld en in klaar daglicht aan de wereld voorgelegd! In de komende tijd wil ik graag over drie van dit soort thema’s schrijven omdat ik denk dat ze van belang zijn voor de tijd waar we in leven en de tijd die we tegemoet gaan. Je zult misschien dingen lezen die niet aansluiten bij jouw belevingswereld, maar zie ze in het licht van mogelijkheden en allicht als inspiratie voor je eigen reis door de tijd op deze wonderbaarlijke planeet genaamd Gaia, moeder aarde. Jou thuis, mijn thuis ons thuis in dit oneindig uitdijende beeldschone Universum.
Namaste, Sjoerd
.
'The Guardians of the Female Principle' - Nieuwe Inzichten verkrijgen, Punten ter overweging.Voordat we verder gaan in het ontdekken van wat ik bedoel met een beschermer van het vrouwelijke principe wil ik graag een aantal aspecten naar voren brengen die ik belangrijk vind om een helderder beeld te krijgen van waar wij staan, wat onze perceptionele positie is en waarop die eigenlijk gebaseerd is. Deze punten denk ik zijn van enorm belang om te begrijpen dat wat we denken te weten van hoe de wereld in elkaar steekt en hoe zij functioneert, dat wat we denken te weten waaruit onze visuele en voelbare realiteit bestaat niet geheel waar is of in ieder geval incompleet: Punt 1: Het is wetenschappelijk al decennia bekend dat wij van het Electro magnetische licht veld wij niet meer dan 10% kunnen zien of waarnemen met onze ogen en onze apparatuur. Dit betekent dat er 90% mist in wat er in zijn totaliteit is. Als alles wat wij zijn in zijn mooiheid en complexiteit zien maar 10% is, hoe overweldigend zou 40% zijn? of 60%. Het is daarom in de wetenschappelijke kringen al sinds de doorbraak van Einstein en de relativiteit theorie bekend dat er minstens 12 verschillende dimensies moeten zijn om het tekort dat nu ervaren wordt goed te maken in de wiskundige formules, maar ook in de rationele perceptie van wat er simpel weg hoort te zijn. Verscheidene extra dimensies, onzichtbare energie vormen, onzichtbare vormen van leven, van licht van trilling en frequentie. Al deze onzichtbare elementen zijn erkend en bevestigd dat ze er moeten zijn, maar wij zien en ervaren ze niet.Punt 2: Wanneer de mens iets nieuws aangeleerd krijgt op school, thuis of in een riligieus formaat zal die nieuwe informatie zijn plaats nemen in de perceptie van de realiteit van die bepaalde persoon. Alle informatie die daarna aangeboden wordt of zelf verkregen wordt die ook maar in enige vorm gerelateerd of geassocieerd kan worden met het voorgaand geleerde, zal met deze nieuwe informatie altijd moeten strijden in het ratio van de persoon. Altijd is deze informatie vooropgesteld ondergeschikt, minder waar en moet zichzelf altijd met harde feiten of informatie bewijzen en zelfs dan zal het geloofsovertuiging systeem zich niet ontvankelijk opstellen naar deze nieuwe mogelijke 'hogere waarheid’. Zelfs als het voorheen aangeleerde complete nonsens is of gebaseerd is op een incomplete beschrijving van de realiteit of waar gebeurde zal de nieuwe informatie onderworpen worden aan de beperkingen van wat we al weten betreffende dit thema. Dit is een psychologisch bewezen feit en al om bekend het staat bekend als 'sceptisch zijn' of 'nuchter denken'. Het is puur een functie van onze 'mind' die zijn eigen beleving territoria van de realiteit in tact wil houden. Noem het ingeboren angst of onwil voor verandering ten behoeven van het voort bestaan van het huidige denk paradigma.Punt 3: Naast het feit dat we dus eigenlijk een heel bekrompen visie hebben van de realiteit, omdat we maar 10% kunnen zien, is het ook een bewezen feit dat we als mensen niet meer dan 10% van ons brein, onze hersenen gebruiken. Met deze gegevens in gedachte hoe is het dan mogelijk om de totaliteit van de schepping of Totaal Realiteit, de totaliteit van onze geschiedenis en van onze toekomst te zien, te begrijpen met een incomplete perceptie van die realiteit. Hierin verscholen ligt uiteraard een groot deel van onze reis als mensheid in deze mooie, turbulente tijd. Het is namelijk al mogelijk om 'whole brain sensing' en 'whole brain living' te ervaren, maar dit is niet voor iedereen zo wordt ons verteld. De mensen die hun hele brein hebben geactiveerd leven met alle 'gaven' die wij buitengewoon noemen, gaven die in slaaptoestand aanwezig zijn in alle mensen, ze moeten alleen op de juiste manier ontdekt, ontwaakt en geactiveerd worden en daar over later meer. De Aarde in haar baan door ons zonnestelsel maakt elke 25.900 jaar een cirkel compleet en begint dan weer opnieuw. Jullie zullen het begrip 'precession of the equinox' waarschijnlijk wel kennen. (Zie een korte film voor uitleg hier: http://uk.youtube.com/watch?v=6gLO4f2lDtQ) Goed, het precessie moment komt er dus in 2012 aan. Omtrent 2012 zijn vele theorien, verhalen, ideologien, profetien, oude geschriften en nieuwe openbaringen geschreven, gevonden en bedacht. Dat de datum er aan komt en dat er wat veranderen gaat dat is voor iedereen wel duidelijk, maar wat precies dat weten weinigen zeker. Sommigen denken dat de wereld vergaat op de 21e van December 2012, anderen denken dat Jezus terug komt of omdat we naar een nieuw bewustzijns niveau toe groeien gaan we in een zee van liefde en overvloed leven. Weer anderen denken dat het allemaal een grote hoax is anderen denken dat het onderdeel is van de grote macht samenzwering die al jaren gaande is hier op aarde. Tja, één basis principe mag je wel ter handen nemen hier. 'Alles is maar perceptie.' Het is maar net welke bril je op hebt. Het is maar door welke kleur je jouw beeld van de realiteit wilt zien. In de tijd waarin we leven zijn er honderden visies mogelijk. Maar uiteindelijk zijn er maar twee basis emoties mogelijk die te grond slag liggen aan welke perceptie van welke realiteit dan ook. Liefde en Angst. Welke kies jij? Veel te veel mensen kiezen 'het hoofd in het zand steken' thema onder het mom van 'wat niet weet wat niet deert.' Tja, ze noemen dat ook wel 'ignorance is bliss' laat een ding duidelijk zijn voor de tijd waarin wij leven: Ignorance is NOT bliss. Het bewust negeren of uit tunen van informatie omdat wij er ff niets mee kunnen werkt voor ff en that's it. Voor hen die hun kop in het zand steken omdat de informatie waar vrienden of kennissen mee komen hen ff te ver gaat of ff niet in hun referentie kader van hun realiteit past kan hun uiteindelijk wel eens heel duur komen te staan. Maar goed ook dat is dan weer perceptie en misschien beleven die mensen de bewustzijn shift de de gehele planeet én haar aard bewoners op het moment doorgaat wel helemaal niet omdat ze het gewoon niet willen zien. Daar zijn de meningen nog over verdeeld.Een ding is zeker de tijd waarin wij leven is niet alleen bijzonder en speciaal. Het is in het ganse Universum en over Universa de grootste, meest belangrijke, onwaarschijnlijk, bijzondere, miraculeuze en Goddelijk verheven happening die zich in de laatste 300 biljoen jaar heeft afgespeeld. Maar goed, dat maak natuurlijk niet veel uit als je morgen weer naar je werk moet en boodschappen moet halen bij de Aldi en weer moet tanken bij de Bp en je bent je freebeeze kaart weer eens vergeten......Perceptie..... Het is allemaal maar perceptie. Waar focus jij op? Hoe zie jij de wereld? Hoe wil je de wereld zien? Waarom ben jij hier gekomen in deze bijzondere tijd? Waarom ben jij als ziel in deze super speciale tijd tot leven gekomen? Waarom wil jij ontwaken? Wil jij wel ontwaken? Wat is ontwaken? Wat wil je doen om gehoor te geven aan een innerlijke wens van ontwaken? Was de film de Matrix waar? Ergens... iets gemist? Ergens naar op zoek, diep van binnen toch een stiekem verlangen naar .. naar meer.. naar waarheid.. naar wijsheid.. naar meer.. naar meer dan dit. Meer dan wat dit leven in de Matrix van Nederland je nu te bieden heeft. Ben je diep van binnen als het stil is en het geraas en geruis over is opzoek naar meer dan Bonuspunten, levensverzekeringen, spaar rente opbouw, ringtones, zuipen of shoppen? Is er meer diepgang dan dit? Waar gaat jouw levensverhaal over? Is het het waard om het te delen of is het niets nieuws in grijze meute. Wie ben jij? Wat is het dat jij diep van binnen bent? Wat is die essentie die diep binnen in jou ligt weg gescholen? Wachtend om ontdekt te worden? Weet je het? Wil je het weten? Of wil je dit wat je nu doet met je leven blijven doen tot de dag dat je lichaam sterft? En dan ontdekken wie je echt bent? Waarom ben jij hier? Waarom lees jij dit? Wil je dit wel lezen en waarom niet? Sluit het niet aan? Ik sluit het niet uit....Het is een lange weg die we te gaan hebben en er is nog maar weinig tijd. Dat is wat ik zeker weet. Dat gene wat er voorspeld is en dat gene waarover gesproken wordt omtrent 2012 gebeurt Nu. Het gebeurt niet over 4 jaar. Het gebeurt Vandaag, het gebeurde gisteren en het gebeurt morgen. Dezelfde onzichtbare voorstuwing gaat heftig door met het afwerpen van het oude bewustzijn. Het is heftig bezig geweest om zich te ontpoppen en vanuit de slaap toestand waarin het zich zelf vond vrij te maken om weg te kunnen vliegen. Maar waar wil je onderdeel van zijn? De vlinder of de oude cocon? Neem wat tijd voor je zelf en kijk deze documentaire om inzicht te krijgen in wat er zich afspeelt op het moment.

It is about Time,
Welcome to the Evolution:

http://video.google.com/videoplaydocid=2395334623331103815&ei=FzALSfr5AYaQ2AL3n_SZCg&q=ian+lungold+welcome+to

Friday, October 31, 2008

VRIJE OMROEP

Achter de schermen wordt door een aantal initiatiefnemers al enige tijd hard gewerkt aan een nieuwe omroeporganisatie.
Programma’s maken met diepgang op het gebied van spiritualiteit, wetenschap, kunst en persoonlijke ontwikkeling is een van de doelstellingen waarmee de Vrije Omroep zich wil onderscheiden binnen omroepland.
Vanaf eind mei treed de Vrije Omroep officieel naar buiten met de lancering van haar website. Hier moeten zich minimaal 50.000 mensen aanmelden om lid te worden voor de peildatum van 31 december 2008 (vastgesteld door het Commissariaat van de Media).
Met een goede organisatie en een gerichte campagne wil de nieuwe omroepvereniging de mensen in het land bewegen het initiatief te ondersteunen.
"Het idee van vernieuwing en verandering leeft op dit moment echt volop bij het publiek…" verzekert de Vrije Omroep ons. "Het is de hoogste tijd voor een frisse wind.
Dit is wat wij te horen kregen toen wij het plan bij verschillende mensen en organisaties lieten toetsen en wat wij onderschrijven. Van alle kanten wordt hulp en ondersteuning aangeboden. Het zit ons echt gigantisch mee, zowel met betrekking tot het uitvoeren van het organisatorische aspect als het marketingverhaal wat eraan vast hangt. Er komen allerlei mensen op ons pad, die achter het initiatief staan en de Vrije Omroep willen ondersteunen of met ons willen samenwerken. Het is echt ongelooflijk hoe het bestaande netwerk uitgroeit tot een prachtige beweging. Het zijn ook deze mensen en organisaties waar wij een platform voor willen zijn om hen een kanaal te bieden binnen het landelijk publieke bestel. De beste manier waarop de mensen in het land ons kunnen steunen, is door lid te worden: Laat zien waar je staat", aldus de Vrije Omroep.

Voor meer informatie: Ga naar www.vrijeomroep.nl

Wednesday, July 09, 2008

DNA Symptomen

Veel mensen voelen sommige van de DNA veranderingssymptomen.
Velen rennen in paniek naar hun huisarts en meestal krijgen ze te horen dat er niets mis is met hen. Dat is de waarheid, al die symptomen zijn tijdelijk en wijzen erop dat er lichamelijke DNA activeringen plaatsvinden.

Wij hebben allemaal een dubbele DNA. Door onze DNA opnieuw te activeren kunnen er veranderingen plaatsvinden en wij zullen dit op verschillende manieren merken.
Het moet een positieve verandering zijn, hoewel deze verandering fysiek, mentale, emotioneel verkeerd geïnterpreteerd kan worden en sommige mensen bang maakt. Iets wat wij nog niet begrijpen, kan angst veroorzaken en daarom hier wat meer informaties wat een DNA activeren voor ons betekent.
Wij hebben nog tot 2012 voordat dit proces in het geheel geactiveerd is. Onze 12 DNA strengen veranderen niet, onze DNA wordt weer opnieuw geactiveerd.
Doordat onze DNA geactiveerd zal worden zullen wij ook beter in staat zijn onze lessen te leren, niet door lijden zoals de vorige eeuw maar door transformaties.
Oude dogma's kunnen niet langer bestaan, en deze zullen veranderen.
Degenen die gekozen hebben juist nu in deze tijd te leven hier op Aarde, zijn de voorlopers van een bijna nieuwe RAS.
We ontvangen hulp van onze hogere zelf en engel. Wij zijn in staat om naar binnen te keren en naar die innerlijke stem te luisteren.
Hoe meer we in overeenstemming zijn met de veranderingen die nu aan de gang zijn te beter wij ons gaan voelen.

Er kunnen enkele neveneffecten van deze DNA veranderingen zijn. Het voelt soms aan alsof je niet hier bent. Je kunt je uitgeput voelen omdat we letterlijk van cellen veranderen, en de rest van onze cellen worden vernieuwd. Je hebt veel rust nodig. Mentale verwarring en geen concentratie. Pijnen in je lichaam waar voor geen duidelijke oorzaak voor is en veel emoties.. Het zijn niet alleen de mensen die veranderen, maar alle levensvormen op Aarde zullen meeveranderen. Deze nieuwe staat van zijn vereist daarom dat we fysiek, mentaal en emotioneel los zijn van de 3de Dimensie concepten en begrippen.

Loslaten is een belangrijk deel van dit veranderingsproces, want je kunt niet de oude waarden en manier van zijn meenemen naar een compleet nieuw leven. Het is daarom ook geen wonder dat men veel ongerustheid en angst voelt omdat deze veranderingen al aan de gang zijn, hoewel velen zich er nog niet van bewust zijn.

Tijdelijke lichamelijke problemen. Enkele symptomen zijn: Griepachtige symptomen- verhoging- zweten- zere botten en gewrichten, etc. maar die niet reageren op antibiotica. Migraine hoofdpijnen en sterke pijnen die pijnstillers niet kunnen verlichten. Spontane diarree. Loopneus met niezen dat 24 uur duur. Duizeligheid. Tuitende oren (oorsuizingen) Hartkloppingen.Lichamelijke vibraties, vooral 's nachts. Hevige spiertrekkingen gepaard met pijn, vaak in de rug. Tintelen van armen, handen, benen of voeten. Verlies van spierkracht, veroorzaakt door veranderingen in het circulatiesysteem. Ademhalingsmoeilijkheden. Vermoeid voelen - of uitgeput na kleine inspanning. Veel willen slapen. Depressie zonder reden, graven in het verleden, kijken naar relaties, duidelijkheid krijgen over persoonlijke kwesties. Spanning, en stress niveaus, omdat je voelt dat er iets aan de hand is, maar niet weet wat het is.

Herken dat zelfs wanneer je hartkloppingen of ademhalingsmoeilijkheden hebt, dat het je HART of KEEL chakra is en dat de symptomen tijdelijk zijn. Je gaat echt niet dood; je verandert alleen! Ga echter niet alleen op mijn woord af. Zoek medische leiding als je onzeker bent.
Dus wij hoeven maar enkele symptomen te voelen die hierboven vermeld staan. De meeste symptomen lijken slechts een paar weken te duren en zijn verdwenen. Sommige symptomen kunnen terugkomen. Niet iedereen ondergaat die veranderingen even gelijktijdig.

Thursday, July 03, 2008

Energie juni 2008

Chaos, wervelende energieën, onvoorspelbaarheid, overladen, apathische en lethargische gevoelens, onrust, slapen als een baby en ook korte periodes van slapeloosheid, dingen kwijtraken, prachtige nieuwe verbindingen hebben, en onze dierenvrienden helpen zijn een paar van de vele gevarieerde manifestaties van de ongelofelijke energieën die de zomer solstice gebracht heeft.

De solstice energieën dienden om veel te ontwortelen. En dus krijg je veel beweging. Als een enorme uitbarsting van beneden de aarde, wordt er veel uit zijn positie gerukt, oude roet, oude patronen, of eigenlijk bijna elke ruimte die ook maar een beetje comfortabel en vertrouwd voelde.

Als jij gevoelig bent, dan kan het voelen alsof je geraakt bent door een getijdegolf, getraumatiseerd, ernstig door elkaar geschud, of misschien zelfs een grote behoefte hebt aan verjonging, rust, of een andere manier van verzorgd worden.

Als de energieën opschakelen, en dat doen ze de laatste tijd, vooral sinds de solstice, dan voelen we ons neergeslagen. Ascensie energieën dreigen ons te verslijten, zonder rem of tijd om event te rusten tussen de hogedruk golven die dienen om ons te polijsten en ons heel dicht bij de Bron te brengen, bij ons authentieke zelf.
We worden afgeslepen zodat er tevoorschijn kan komen wat er diep in ons verborgen was. En het lijkt alsof ons ego het niet meer bij kan houden, in de weg gaat zitten, en dingen opzij stuurt. Als we ons hulpeloos gaan voelen, krachteloos, zwak, uitgeput en niet meer in de controle, dan is dat omdat we open zijn en kunnen beginnen te verbinden met onze broeders en zusters en met ons authentieke ware zelf.

Als we ons overgeven, dan beginnen de nieuwe en perfecte verbindingen die de solstice energie kwam afleveren.

We worden continu flink geknepen vanuit elke richting. Dat kan gevoelens geven van grote apathie over ons werk, onze toekomst, en zelfs de effectiviteit van wat we geloven waar we hier voor zijn gekomen om te creëren. Omdat een deel van ons ego snel gaat vertrekken, voelen we misschien dat er niets meer van ons aan het roer staat of nog weet wat er gebeurt. Maar het apathisch voelen en nergens meer om geven is altijd al een soort van continue fase van het ascensie proces en gaat ook altijd weer voorbij.

Met dit alles tegelijk aan het gebeuren, worden we letterlijk naar elkaar toe gedreven. We weten meer dan ooit tevoren dat we het niet langer alleen kunnen. We moeten absoluut samenkomen. Ik schrijf al jaren dat wij kleine gemeenschappen gaan vormen om elkaar te ondersteunen. Als we hoger en hoger evolueren naar hoger vibrerende manieren van zijn en leven, dan zal deze blauwdruk eindelijk gaan vormen. We zijn de afgelopen jaren voorbereid op deze tijd, en vooral de afgelopen maanden. Het is nu tijd. We zijn inderdaad klaar, zelfs als we voelen van niet. Het is door onze zielen besloten op hogere niveaus dat de wachttijd nu over is en dat we nu volledig naar onze nieuwe beginnen gaan.

We hebben ons hier zo lang op voorbereid. En nu zijn de buiten werkelijkheden die de hogere energieën aan het creëren zijn, vooral de herfst zeer ondersteunend aan het vormen van deze nieuwe werkelijkheid omdat die heel hard nodig is. Dus, is alles in goddelijke en perfecte orde.
En dit is waar de nieuwe beginnen eindelijk zullen "beginnen". We kunnen voelen dat we opeens niet meer weten wie we zijn of wat we hier komen doen. We kunnen ons onzeker voelen, niet vertrouwen, niet effectief, of misschien helemaal in de war. We voelen ons door elkaar geschud, ongegrond, angstig, niet geconcentreerd, alsof we onze lagers verloren zijn. Het is de solstice energie met zijn enorme beweging die deze gevoelens opwekt.

We voelen misschien dat we niets meer weten. We voelen dat we niet weten wat er gaat gebeuren. We voelen dat we nergens op kunnen rekenen, omdat wanneer een ding afstemt en verandert, dit een domino effect veroorzaakt en alle het andere ook geraakt wordt.

Maar in deze tijden van grote verandering en nieuwe beginnen, krijgen we ook de kans om te verbinden met nieuwe en hoger vibrerende relaties, ondernemingen en ankers. Omdat veel begint te veranderen en opnieuw af te stemmen, beginnen we opnieuw te verbinden. Dingen die we nooit konden geloven gaan nu gebeuren. Wonderen, relaties, en mogelijkheden voor het goddelijke zullen elkaar vinden op onze drempel.We kunnen nu ook zo snel zoveel wonderen manifesteren dat we ons helemaal overladen gaan voelen. We kunnen ons overladen voelen met elke manifestatie die ons bewustzijn verschenen is, zelfs als het maar een korte gedachte was.....hoger vibrerend of niet.

De sleutel is nu hoe we het uit de weg kunnen gaan. De sleutel is nu om over te geven en het goddelijke binnen laten komen. De sleutel is nu om uit de buurt van angst te blijven en van een weten wat nog van vroeger stamt, en daarentegen het nieuwe en betere scenario te laten binnenkomen wat je nooit zou verwachten.

De sleutel is nu om als broeders en zusters samen te komen en elkaar te ondersteunen. De sleutel is nu om te weten dat ons ego niet langer aan de macht is.

Ik kan je verzekeren dat we geweldig goed beschermd worden door het goddelijke bij alles wat we doen. We hoeven niet te lijden door dit proces, en als we het toestaan zo te zijn, zullen we een geweldige tijd hebben in de komende tijd.

Zelfs als we ons teneergeslagen voelen, worden we in werkelijkheid beschermd en wordt er goed voor ons gezorgd. En ook als het soms niet zo lijkt, het is altijd precies zoals het moet zijn.
Zelfs ondanks dat het voor sommigen van ons wat hobbelig voelt, op de hoogste niveaus worden dingen op hun plaats gezet. Nieuwe verbindingen worden gemaakt. Hogere deuren gaan open. Dingen die we altijd gewild hebben gaan nu arriveren.

We hoeven het niet meer alleen te doen.
En terwijl we ons af en toe erg aan het huis gebonden voelen voor diverse redenen, is dat omdat we ons aan het klaarmaken zijn voor deze hele nieuwe verbindingen.

De wonderen beginnen nu, en losmaken van oude systemen, structuren, en manieren van doen is een verzekering om in deze hoger vibrerende werkelijkheid te arriveren.

Als we beginnen ons te verbinden met onze broeders en zusters, zullen we daarna beginnen deze nieuwe manieren te introduceren aan de massa's die onze assistentie nodig hebben, en zullen we verzekerd zijn dat het ons goed gaat zoals het ook bedoeld is.

Wij zijn degenen die het licht vasthouden nu. Als we hoger en hoger evolueren, is het een natuurlijk deel van het proces om steeds minder te vertrouwen op onze gidsen en niet-fysieke metgezellen: Zij worden voor ons ontoegankelijk. Dit is omdat we uiteindelijk gaan vibreren waar zij zijn en we letterlijk hun gaan worden....deze hoger aspecten van onszelf, die we zijn en altijd al geweest zijn. En als we dit licht van elkaar ontvangen, beginnen we samen het prachtige nieuwe netwerk te worden van de hele nieuwe wereld.


Wednesday, May 07, 2008

I believe God wants you to know...

...that illness is not a sign of spiritual weakness, but of
spiritual strength.

When we fall ill there are some who will say, "Why
did you create that for yourself?" They might convince
you to see it as a sign of spiritual weakness or failure.
It is not. It is a sign of spiritual strength.

All challenges are a sign a spiritual strength, and of
the readiness of the Soul to move on; to evolve even
further.

Van 2 naar 12 DNA strengen

Deze tijd waar we nu in leven is zo veranderd en in het oude Vissentijdperk van de vorige eeuw kunnen we niet meer in bestaan. Die veranderingen zijn voor iedereen persoonlijk en die houden we ook niet meer tegen ook al zouden we dit zelf willen. Mensen ondervinden allerlei veranderingen in hun bewustzijn en ook in hun fysieke lichamen. Veranderingen zijn ook voor de Aarde van toepassing.
Even iets uitleggen waarom deze veranderingen plaatsvinden. Iedereen heeft lang geleden een 12 dubbele DNA strengen in zich actief gehad: dit betekent dat er 10 DNA-strengen niet meer actief waren sinds die tijd. Die veranderingen kunnen we zien, omdat we eventuele lichamelijke problemen ondervinden; loop niet direct naar de dokter. Dit is omdat op dit moment het DNA opnieuw wordt geactiveerd en dit brengt ongeregeldheden met zich mee voor het fysieke lichaam. De ongemakken die wij ondergaan komen doordat het fysieke lichaam moeilijk een verandering kan ondergaan zonder dat wij er last van kunnen ondervinden. Doordat de 10 DNA strengen weer geactiveerd worden, dus wakker en actief worden gemaakt kunnen we fysiek, mentaal, emotioneel moe zijn. Enkele onderzoekers noemen de overige 10 strengen junk DNA. Maar denken jullie dat onze schepper "JUNK" in ons lichaam zou plaatsen?
Iedereen moet 12 strengen DNA systeem hebben, dus 10 strengen zijn door ons ongemerkt gebleven in ons lichaam. Het zijn dus geen nieuwe DNA strengen die we activeren, het zijn de 10 DNA strengen die door ons ongemerkt zijn gebleven en wij herinnerende ons die niet meer en wij maakten er ook geen gebruik meer van. Wij waren al in de 4de of 5de of 6de Dimensie van ons eigen bewustzijn en wisten van de 12 DNA strengen af. Ieder mens is toen in een lager bewustzijn terechtgekomen en daardoor konden we ons veel dingen niet meer herinneren.
Ons Lichaam en Geest zullen veranderen zodat wij weer een sterker en lichter wezen worden en zorgen dat we doorgaan naar de 4de, 5de of 6de Dimensie van ons bewustzijn. Degene die ervoor hebben gekozen in deze tijd hier op Aarde te leven, zijn de voorlopers van een bijna nieuwe soort mens. Hoe meer we in staat zijn in ons binnen te keren en naar onze innerlijke stem te luisteren, hoe meer we ons gaan herinneren in overeenstemming zijn met die veranderingen. Er is een innerlijke kracht aanwezig in iedere persoon die kijkt naar hen eigen problemen en de echte sleutel is dat de persoon de verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf. Deze nieuwe staat van ZIJN vereist daarom dat we fysiek en ook mentaal en emotioneel los zijn van de 3de Dimensie geaardheid en mentaliteit. De vooruitgang door die veranderingen dwingt ons om onze huidige relaties anders te benaderen en onder de loep te nemen en dit tevens met ons werk, carrières etc., of verhuizing of loslaten van iets of iemand. Maar vooral ons negatieve denkwijze loslaten. Er hoeft geen ongerustheid of angst hiervoor te zijn, want alles wordt beter voor ons, heb daar ook vertrouwen in omdat het gaat om een menselijk evolutieproces waar wij allemaal deel van uitmaken.
Wat zijn de neveneffecten van deze veranderingen? Je kunt je moe voelen omdat wij veranderen en je hebt veel rust nodig, je kunt pijnen in je lichaam hebben waarvoor geen duidelijke oorzaak voor is, duurt het te lang ga dan naar de dokter. Maak je niet te ongerust blijf vertrouwen dat het goed komt.Veel mensen voelen sommige van deze symptomen. Velen rennen in paniek naar hun huisarts en meestal krijgen ze te horen dat er niets mis is met hen. En dat is vaak de waarheid, want al deze symptomen zijn tijdelijk en wijzen er gewoonweg op dat er lichamelijke veranderingen plaatsvinden. De meeste symptomen lijken slechts een paar weken te duren en verdwenen dan weer. Sommige symptomen kunnen af en toe terugkomen, niet iedereen ondergaat veranderingen even gelijktijdig. Veel mensen zijn er al doorheen en anderen moeten nog door die veranderingen heen.
Als je je vermoeid en uitgeput voelt, rust en slaap dan veel. Sommige symptomen kunnen zijn: Griepachtig en verhoging, zweten, zere botten en gewrichten, etc., maar die niet reageren op antibiotica. Migraine/ hoofdpijnen of sterke pijnen die pijnstillers niet kunnen verlichten. Diarree, of duizeligheid. Oorsuizingen en oogklachten. Hartkloppingen of ongeregelde hartslag. Lichaam vibreert - vooral 's nachts als je ontspannen bent. Pijn, in de rug. Tintelen in het lichaam. Vermoeid voelen, of al gauw uitgeput na kleine inspanningen. Veel slapen, langer dan normaal. Depressief zonder enige reden. Naar het verleden en naar relaties kijken om duidelijkheid te willen krijgen over persoonlijke kwesties.

Friday, April 25, 2008

Reiniging

Er is nu een positieve EVOLUTIE energie om de mensheid van het 3de lage EGO mentaliteit dimensie bewustzijn waarin we nu in leven, naar een 4de hogere dimensie van bewustzijn te gaan en dit gebeurt op je geestelijk niveau en dit brengt lichamelijke veranderingen met zich mee, omdat eerst je LICHT lichaam dat IN je zit gereinigd wordt en daarna wordt je Aards lichaam gereinigd en dit veroorzaakt pijnen en gelukkig is dit voor even. Daarom probeer boven die pijnen te staan, geloof erin dat dit tijdelijk is, ga niet IN de pijn mee laat het LOS.
Na deze veranderingen gaat je Aardse lichaam ook beter werken, heb vertrouwen dat alles goed komt en blijf geloven en vertrouwen dus raak niet in paniek het komt goed, denk positief. Onwetendheid is ontstaan omdat je niet IN jezelf en in je GEEST vertrouwde, maar vertrouwen is wel je ''motor'' en je oerkracht. Je Geest gaat nooit dood, als je je Aardse lichaam hier op Aarde achterlaat, leef je verder met je Geest en je ZIEL en dat ben jezelf met je lichtlichaam. Geloven + vertrouwen IS de juiste SLEUTEL, daardoor activeer je kennis uit je Geest het is je geboorterecht. Je hebt kennis en wijsheid in je 5de basis bewustzijn zitten. Herkenningen dat zijn bevestigingen van wat je hoort of leest en daar komt weer je eigen kennis mee naar boven en dan herinner je weer wat je vergeten was. Door vertrouwen + geloven activeer je weer je eigen 6de ZINTUIG en dit is ook weer je eigen OER WETEN en de sleutel hiervoor is je eigen zelfvertrouwen. Door jezelf geestelijk of bewust te accepteren, weet je dat je er mag ZIJN, je bent het WAARD. Eventuele leegte VUL je op met liefde voor jezelf. Inzichten komen ook uit jezelf, LUISTER erna en het wordt tijd dat je beter voor jezelf gaat zorgen en liever voor jezelf wordt. Rust heb je nodig, zachte mooie muziek IS daarom ook balsem voor je ziel en hart. Wandelen en fietsen is gezond voor je mind. Familiekarma is gereinigd je bent er klaar mee. Weet wat je overkomen is, iedereen zowat overkomen is, maar laat dit LOS en geef je zelf weer een nieuwe kans. Als je problemen met anderen hebt, vergeef hen je doet dit weer vóór je eigen gemoedsrust. Zorg eerst goed voor jezelf voordat je een ander wezentje wilt gaan voeden, want verlangen naar een kindje IS vooral een verlangen van je ziel om EERST je eigen inner kindje IN je te gaan VOEDEN.